Beszállítói mentorprogram a zöld gazdaság fejlesztéséért!

A beszállítói mentorprogram célja, hogy az MVM Mátra Energia Zrt. partnervállalkozásait támogassa a következő évek során új piaci lehetőségek megtalálásában, termék- és/vagy szolgáltatásfejlesztés megvalósításában, piaci megjelenésük, partnerhálózatuk fejlesztésében.

A MVM Mátra Energia Zrt. energiatermelése átalakulás előtt áll: a következő években fokozatosan felváltja a lignittel történő energiatermelést az egyéb fűtőanyagokkal (pl. biomassza) történő energiatermelés, illetve többek között új napelempark is telepítésre kerül. Az energiatermelés átalakulása eltérő mértékben és eltérő idősávokban érinti az erőmű jelenlegi beszállítói körét, ipari parkjában működő partnereit.
A MVM Mátra Energia Zrt. partnerei DÍJMENTESEN csatlakozhatnak a mentorprogramhoz, mely során szakértő mentorokkal segítségét, támogatását vehetik igényben a legkülönböző területeken a lehetséges fejlesztések és fejlődési irányok megvalósításához. Fontos, hogy minden együttműködés mozgatóeleme a vállalkozások bekapcsolása a zöldgazdaság vérkeringésébe folyamataik, termékeik, szolgáltatásaik mentén.

A mentortevékenység fókuszterületei:

 • Üzletfejlesztési tanácsadás (jog, pénzügy, üzleti tervezés és modellezés, finanszírozás, marketing)
 • Beszállítóvá válás támogatása új piaci területeken
 • Külpiacra lépés támogatása
 • Innováció: termék- és/vagy szolgáltatásfejlesztés támogatása
 • Zöld gazdaság
 • Képzési tanácsadás, képzésszervezés

A mentorálás eszköztára igen széles. Egy felmérést követően, lehetőség nyílik többek között a munkatársak fejlesztésére szakmai képzések, tréningek, kiállításlátogatások vagy tanulmányutak során. Támogatjuk a vállalkozások kiállítói megjelenéseit, hazai és nemzetközi üzleti rendezvényeken a beszállítói lehetőségek feltárását.

A mentorprogram célcsoportjai:

 • azon közvetlen, 1. körös beszállítók (elsősorban Heves, és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékből), akik szolgáltatásaikkal – termékeikkel biztosítják az erőmű működését
 • azon 2. körös beszállítók, akik a beszállítói lánc következő résztvevőiként a fenti beszállítók meghatározó beszállítói (elsősorban Heves, és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékből)
 • A Visontai Ipari Parkban működő vállalkozások, köztük az erőmű leányvállalatai, valamint olyan kiszolgáltatott helyzetben lévő vállalkozások, ahol az erőmű alapanyagbeszállítóként, vagy egyéb erőforrás (pl. termelési hőenergia, melléktermékek) biztosítójaként pótolhatatlan vagy nehezen pótolható partner.

A mentorprogramba bevont vállalkozások száma, területi eloszlása, a mentorálás ütemezése:
A beszállítók meghatározó része Heves- és B-A-Z vármegyei vállalkozások. A beszállítói értéklánc elemzése alapján az erőmű és beszállítói között létrejövő gazdasági kapcsolatok aránya a két vármegye között: Heves vármegye 80%; B-A-Z vármegye 20%. A célcsoportból 250 beszállító mentorálása valósul meg, a fenti területi eloszlás szerint 80-20%-os arányban, azaz Heves vármegyében 200, B-A-Z vármegyében 50 vállalkozás. A projekt első két és fél éves időszakában, 2023. februárjáig 150 db vállalkozás, majd a következő két és fél éves időszakban további 100 vállalkozás kerül bevonásra.

Várható eredmények:
Építve a hazai és nemzetközi példákra, a mentorprogramtól az alábbi területeken várhatóak el gazdasági hatások:

 • A kezdő, a projektben résztvevő vállalkozások üzleti eredményeinek dinamikus javulása
 • Árbevétel növekedése
 • A vállalkozások ügyfélszámában bekövetkező növekedés
 • A zöldgazdaságban tevékenykedő vármegyei vállalkozások számának növekedése

Célcsoport specifikusan:

 • Az árbevételen belül az exportárbevétel növekedése,
 • Új piacok meghódítása, elsősorban a zöld gazdaság területén
 • Új beszállítói szerződések létrejötte, illetve már meglévők meghosszabbítása,
 • Sikeres részvétel beszállítói auditon/(elő)minősítésen, illetve amennyiben korábban már volt ilyen, a mentorálást követően elvégzett beszállítói audit, minősítés szintjének javulása,
 • Ajánlás, szándéknyilatkozat valamely potenciális megrendelőtől annak vonatkozásában, hogy a mentorált vállalkozás bekerülhet az adott megrendelő potenciális beszállítói körébe.

További információk a mentoroktól kérhetők:

Heves vármegye:

 • File Sándor, E-mail: sandor.file@hkik.hu, Telefonszám: 30/749-5381
 • Becskei Márk, E-mail: mark.becskei@hkik.hu, Telefonszám: 20/517-9290
 • Dr. Juhász Gabriella, E-mail: dr.gabriella.juhasz@gmail.com, Telefonszám: 20/669-1148
 • Kelemen Judit, E-mail: kelemen.judit@gmail.com, Telefonszám: 70/932-3576
 • Benkő Béla, E-mail: benko.bela.bb@gmail.com, Telefonszám: 30/952-2981

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye:

 • Tóth Irma, E-mail: toth.irma@bokik.hu, Telefonszám: 46/501-878
 • Dr. Szécsiné Bányai Ilona, E-mail: szecsi.ilona@bokik.hu, Telefonszám: 46/501-876
 • Dudás Tiborné, E-mail: dudas.teri@bokik.hu
 • Dr. Juhász Gabriella, E-mail: juhasz.gabriella@bokik.hu