Fenntartható Mobilitás

C 11 akció

Fenntartható és megismételhető mobilitási megoldások a MVM Mátra Energia Zrt. régiójában

Az uniós megújuló energia-irányelv (Renewable Energy Directive) értelmében az üzemanyag-forgalmazóknak biztosítaniuk kell, hogy 2030-ra a megújuló energia a közlekedési ágazat teljes energiafogyasztásának legalább 14%-át tegye ki. Emellett a NEKT célként határozza meg azt, hogy a közlekedési célú kőolajszármazék-felhasználás 2030-ig legfeljebb 10%-kal nőjön. 

A kitűzött célok elérése érdekében a közösségi közlekedésnek egy teljes struktúra- és szemléletváltási folyamaton kell keresztülmennie. A fosszilis üzemanyag-alapú gépjármű állományból való áttéréshez kulcsfontosságú pillér lehet a környezetszennyező helyi autóbusz-állomány részleges cseréje. Az elavult járműpark cseréje, valamint a környezetkímélő közlekedésre való áttérés indokolt. Az áttérés a helyiek életminőségének nagymértékű javulását vonhatja maga után, hiszen a légszennyezettség csökkentésével tisztább levegőjű településen élhetik mindennapjaikat. A közlekedési ágazat jelentős arányban – összesen 15% -kal – járul hozzá a teljes  üvegházhatású (ÜHG) gázkibocsátáshoz. 

A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló 2019/1161/EU irányelv fő célja, hogy ösztönözze a tiszta és energiahatékony közúti járművek piacát. Magyarország Kormánya 2019 szeptemberében elfogadta a nemzeti buszstratégia koncepcióját, a Zöld Busz Programot (1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozat, melyet az 1938/2020. (XII. 17.) Korm. határozat módosított), melynek az Energiaügyi Minisztérium felügyelete alatt a Zöld Busz Projektiroda ad otthont 2021. szeptember 1-től, a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. koordinálásában. 

Zöld Busz Program (ZBP)

Az 1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozat (https://njt.hu/jogszabaly/2019-1537-30-22) kimondja, hogy a Zöld Busz Program célja a hazai buszgyártás ösztönzésével a közösségi közlekedésben részt vevő autóbusz-állomány cseréje, , melynek következtében csökkenthető az üzemeltetett buszok átlagéletkora, a buszos közlekedés károsanyag-kibocsátásai és fenntartási, üzemeltetési költségei  továbbá javítható az utazási szolgáltatások minősége

A mintaprojekt keretében 25.000 főnél nagyobb városokban és egy a városoktól eltérő üzemeltetési modellben szereplő dekarbonizációs térségben – MVM Mátra Energia Zrt. és környezete – kerülnek forgalomba autóbuszok 1-1 hónapra, demonstrációs célú használatra. 

A Zöld Busz Program kapcsolódása  az MVM Mátra Energia Zrt.-hez

A LIFE-IP North-HU-Trans projekt célrendszere a regionális zöld közlekedési megoldások népszerűsítésére is kiterjed. Az utóbbi projektelem megvalósításához a Zöld Busz Program demonstrációs célú mintaprojektje is hozzájárul. A fenntartható mobilitáshoz kapcsolódó képzési tevékenységek megalapozásaként a Zöld Busz Program az MVM Mátra Energia Zrt. környezetében 2022 szeptemberében elindította demonstrációs projektjét, mely ugyanezen év novemberében a változatos időjárási körülmények közötti futásteljesítmény tesztelése érdekében folytatódott.  

A Zöld Busz Mintaprojekt célja, hogy az elektromos autóbusz-beszerzéssel és üzembe helyezéssel járó kihívásokat megvizsgálja, tapasztalatokat gyűjtsön a működtetésről, illetve, hogy a városi közlekedésben az elektromos buszokra való átállást népszerűsítse. 

A Zöld Busz programról bővebben.

Zöld Busz Program legfontosabb üzenetei

 • A tömegközlekedés használat ösztönzése – tömegközlekedésben az elektromos járműpark kiépítésének ösztönzése, illetve megújuló energiából történő üzemeltetésének elősegítése.
 • A fejlett bioüzemanyagok és közlekedési célú biogázok használatának növelése, a fejlett generációs bioüzemanyagok innovációja, elektromos mobilitás megújuló energiából.
 • Állampolgárok klíma-tudatosságának növelése.
 • Elektromos közlekedés népszerűsítése a városi polgárok, üzemeltetők, helyi szakmai szervezetek, döntéshozók számára.
 • Károsanyag-kibocsátás és zajterhelés csökkentése.
 • Hazai buszgyártás ösztönzése.
 • Üzemeltetési költségek csökkentése.
 • Utazás minőségének javítása.

A C 11-es akció a következő feladatokra összpontosít 

Cél a teljes szemléletváltás a fenntartható mobilitás terén

 • szisztematikus fejlesztési gyakorlat fiatal tehetségek számára;
 • esettervezés a projektpartnerekkel;
 • multidiszciplináris tehetséges csapatok létrehozása;
 • korszerű kutatási elemzések, helyzetfelmérések végzése;
 • strukturált program és workshopok tehetségek és projektpartnerek számára; 
 • vállalkozói készség támogatása;
 • a vállalkozás létrehozásának támogatása és indukálása;
 • a fenntartható mobilitás jegyében az egyetemek segítségével kompetencia alapú blended képzések kerülnek kidolgozásra;
 • 4 modulból álló tananyag kidolgozása (e-tömegközlekedés, fenntartható energia a mobilitásban, fenntartható egyéni mobilitás, városi kihívások és fenntartható városi mobilitási rendszerek kialakítása;
 • cselekvési terv kialakítása, alkalmazása;
 • a különböző érintetti csoportok közötti információáramlás.

Tudástár

A fenntartható mobilitás a fenntartható fejlődés egyik részterülete, amelybe minden beletartozik, ami a közlekedési eszközökkel és általában a mobilitással kapcsolatos. Egyik legfontosabb célja a közlekedésből eredő környezetszennyezés, a környezeti ártalmak és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése. Törekvéseink között szerepel az ösztönzés arra, hogy megváltoztassuk viselkedésünket a közlekedés terén.

Az elektromobilitás az egyéni és közösségi mobilitás új formája olyan közlekedési eszközökkel, amelyek energiájukat teljes egészében (elektromos járművek) vagy részben (plug-in hibrid járművek) elektromosságból nyerik. Az elektromosság, mint energiaforrás segítségével lépésről lépésre függetlenné válhatunk a fosszilis energiaforrásoktól. Használatával csökken a finomrészecske- és a zajszennyezés, illetve környezetbarát üzemük aktívan hozzájárul az egészséges környezethez és a légszennyezés csökkentéséhez.

 • Carsharing
 • E-bike: Pedelec
 • E-busz
 • E-autó
 • Hibrid
 • E- roller

Okos közlekedés alatt a fenntartható és szolgáltatás központú közlekedésfejlesztést, a nem motorizált és e-közösségi közlekedési formák támogatását, a digitalizációt és a multimodális elérés biztosítását (az egyes közlekedési ágak közötti rendszer szintű és konkrét téri kapcsolatok kiépítését), valamint a szolgáltatások optimalizált integrációját értjük.

A fenntartható mobilitás célja a nagy forgalom negatív hatásainak korlátozása, valamint a gazdasági, környezeti és társadalmi kritériumok összeegyeztetése.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG: korlátozza a kibocsátást és a légszennyezést, alapvetően a megújuló energiákra támaszkodik, minimalizálja a környezetterhelést és így megőrzi a természetet és a környezetet a jövő generációi számára.

GAZDASÁGI FENNTARTHATÓSÁG: megragadja a növekedési lehetőségeket és vállalkozói kilátásokat teremt, valamint fenntartható gazdasági alapot biztosít a jelen és a jövő generációinak jólétéhez.

TÁRSADALMI FENNTARTHATÓSÁG: lehetővé teszi a közösség minden tagja számára, hogy kortól, nemtől, oktatástól, jövedelemtől függetlenül részt vegyen a közlekedésben, úgy, hogy közben figyelembe veszi a környezet minőségét befolyásoló tényezőket és lehetőségeket.

Az intermodális közlekedés alapvető lényege a környezetszennyezés csökkentésére és a közúthálózat terheinek enyhítésére a többféle közlekedési eszközök és módok kombinálása hálózati rendszerben. Adott útvonalon az egymásra épülő, összefüggő közlekedési terekben többfunkciós kapcsolódásokat – utazási láncokat – és átszállásokat biztosít a lehető legtöbb hálózatba fonódó közlekedési eszköz segítségével.